Om Actor

Actor har levererat affärs- och verksamhetssystem till publika besöksanläggningar och evenemang i Sverige, Norge och Danmark sedan slutet av 1980-talet. Det som började med en smart, egenutvecklad mjukvara för snart trettio år sedan har utvecklats till ett intelligent verksamhetssystem för upplevelsesektorn. Beröringsfri RFID-teknik i kombination med QR-koder och integrerade lösningar präglar dagens moderna system.

Mer än 200 idrottsarenor, badanläggningar, multiarenor, besöksparker, museer, konserthus och teatrar i hela Norden har redan installerat skräddarsydda system. Bokningar, biljetter, inpassering, kassor, kundkommunikation och analys är bara några exempel på funktionalitet.