Think Smart
Be Smart. Act Smart

          

Det är med glädje vi kan meddela att Actor från och med i tisdag 6:e november ingår i Vitec Software Group AB (publ).
Vitec har en lång erfarenhet av utveckling, försäljning och support av egenutvecklade nischade programvaror. Det ger oss goda möjligheter att fortsätta utveckla, sälja och supportera Actor SmartBook, en helhetslösning för bokning, besöks- och bidragshantering till kommuner och besöksanläggningar.
// Anders Åslund, VD Smart Visitor System
 
Läs mer i pressrelease

"Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom
Vertical Software genom att den 6 november förvärva samtliga aktier i det
svenska programvarubolaget Smart Visitor System AB."Actor utvecklar framtidens besöks­anläggningar

Modern teknik gör det möjligt att effektivisera besöksverksamheten i alla led, från säljplanering och biljettförsäljning, till besöksupplevelse, analys och uppföljning. Smidigt för kunden, ekonomiskt fördelaktigt för anläggningen. Actor erbjuder intelligenta systemlösningar och produkter för allt från museer, badhus och multiarenor, till besöksparker och hela kommuner i hela Norden.

RFID-läsare

Läsare för olika typer av inpassering.

Vändkors

Motordrivna vändkors och grindar i publika miljöer där kvalitet är viktigt.


Skåplås

Låssystem som gör det möjligt att övervaka skåp­tillgång samt att bli larmad om någon forserar låset.

Automater

Självbetjäningsautomat för köp, bokning, pass och utcheckning.

Stolt återförsäljare av produkter från världsledande företag som Metra, Gantner och Gotschlich.