Actor fortsätter att förstärka organisationen

Den kraftigt ökade efterfrågan på vårt nya affärs- och verksamhetssystem för besöksanläggningar och kommuner medför att vi fortsätter att stärka leverans- och supportorganisationen i flera steg. Våra kunder vidareutvecklas och vill få ut maximal nytta av systemet Actor SmartBook vilket medför att behovet av vidareutbildning är stort. Den första rekryteringen blir därför inriktad på att förstärka vår utbildningsverksamhet.