Västerås kommun går över till Actor SmartBook

Kommunen väljer att utnyttja fördelarna med verksamhetssystemet Actor SmartBook för att få tillgång till den modernaste systemlösningen för besöksanläggningar.