Actor deltar vid Kulturskolerådets rikskonferens i Luleå

Vid konferensen deltar kulturchefer och ledande befattningshavare från Sveriges kommuner. Konferensen gästas bl a av kulturministern. I samband med konferensen pågår även en mässa med ledande leverantörer till Sveriges kommuner där vi kommer att medverka. Actor har haft ett samarbete med Sundbybergs stad och i ett unikt projekt har verksamhetssystemet, Actor SmartBook, utvecklats med funktionalitet att planera, boka och styra kulturskolans verksamhet. Arbetet har speciellt inriktats på musikskolans behov av bokning av pedagoger, lokaler och instrument. Samarbetet kommer att presenteras gemensamt av Actor och Sundbybergs stad.