Actor SmartBook till Tomelilla kommun

Actor levererar sin mjukvara, Actor SmartBook, inpasseringslösning med rotationsgrindar samt RFID teknik till den nya simhallen.