Första ordern på "kommunbokning" i Actor SmartBook till Norge

Det är Froland kommun i Norge som upgraderar sitt verksamhetssystem till Actor SmartBook och samtidigt väljer att sköta all sin publika bokning via systemet. Det innebär att även bokningen av sporthallar och grönytor styrs, bokas och faktureras via systemet.