Maserhallen i Borlänge väljer Actor SmartBook

Maserhallen är en av de populäraste badanläggningarna i landet. Som ett led i sin utveckling av verksamheten väljer man att byta till Actor SmartBook.