Bodens kommun utökar med Actor SmartBook och kommunbokning

Bodens kommun utökar användningen av systemlösningen till att även omfatta bokning och uthyrning av sporthallar och gräsytor.