GDPR
Information om vårt arbete angående Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi har kartlagt alla interna processer där vi hanterar personuppgifter i rollen som personuppgifts-ansvarig och är i allt väsentligt klara för att uppfylla kraven i den kommande lagstiftningen.

Vår egenutvecklade mjukvara som marknadsförs under varumärket Actor SmartBook behöver anpassas så att våra kunder kan uppfylla de nya lagkraven. Det arbetet pågår för fullt och vi beräknar vara klara i god tid innan de nya reglerna träder i kraft den 25 maj 2018.

Vi tillhandahåller ett flertal tjänster till våra kunder som innebär att vi har tillgång till personuppgifter som finns registrerade i deras databaser. I vissa fall använder vi underleverantörer för delar av våra åtaganden. Här är vår roll personuppgiftsbiträdets och våra leverantörers roll är personuppgiftsunderbiträdets. Vi har upprättat erforderliga register och arbetar med att gå igenom kraven på avtal.