Om Actor

Actor har levererat affärs- och verksamhetssystem till publika besöksanläggningar och evenemang sedan slutet av 1980-talet. Det som började med en smart, egenutvecklad mjukvara för snart trettio år sedan har utvecklats till en helhetslösning för besöksanläggningar och kommuners publika verksamhet, främst för fritids- och kulturförvaltningar.

Systemet Actor SmartBook är det digitala processtödet som effektiviserar verksamheten och ökar tillgängligheten av kommunens utbud för medborgarna.

Helhetslösningen hanterar bokningar, bidrag och föreningsadministration samtidigt som den erbjuder flexibilitet med en mängd betallösningar och integrationer. Detta kompletteras med funktionalitet för access och biljetthantering.