BokningS- och bidragsSYSTEM

I enlighet med SKL upphandlingen för boknings- och bidragsystem har vi gemensamt med ett urval av Sveriges kommuner utvecklat ActorSmartBook.

Med ActorSmartBook behöver inte kommunen några fler programvaror för sin dagliga kontakt med medborgare och föreningsliv. Tjänsten erbjuder skalbar lösning som passar alla, liten som stor kommun. Bokare och bidragshandläggare får ett tydligt och enkelt användargränssnitt. Föreningsportal där administratören enkelt administrerar sina uppgifter, söker bidrag och är i dialog med kommunens handläggare. Integration till de flesta ekonomi- och inpasseringssystem som Sveriges kommuner använder idag.

 

SYSTEM för anläggningar

ActorSmartBook används i våra modernaste badhus, där köper badgästerna en entré på nätet eller i entrén i anläggningen. Armbandet som besökaren får kan laddas med pengar, biljetter och bokningar. Med armbandet kan gästen göra allt: öppna och låsa sitt omklädningsskåp, handla i butiken, ta en kopp kaffe i kiosken eller äta sin lunch i restaurangen, träna i gymmet och bada i poolerna, helt utan kontanter. För anläggningen betyder det mindre personalbehov, minskad kort- och kontanthantering och integrering med befintliga ekonomisystem.

SYSTEM för mindre aNläggningar

ActorSmartBook används även på mindre anläggningar så som museer, bibliotek och kulturarenor. Där används kassafunktion, guidebokning, webbiljetter eller vanliga pappersbiljetter till arrangemang eller som entrébiljett. Givetvis är kassan godkänd av Skatteverket och har fullständig lagerhantering.

Andra anläggningar har andra behov. Nedan har vi listat ett antal olika anläggningar. Gemensamt för alla system är att de kan integreras i anläggningens verksamhetssystem för smidig och kostnadseffektiv hantering, både för besökaren och anläggningen.
Kommuner

Många av våra kunder är kommuner som vill använda samma verksamhetssystem för alla sina besöksanläggningar. Actor förser alla anläggningarna med ändamålsenlig utrustning och kopplar ihop dem i samma databas. Bland fördelarna kan nämnas ökat antal säljkanaler, samverkan mellan anläggningarna samt övergripande kontroll på all försäljning och inpassering på de olika anläggningarna. För besökarna betyder denna lösning att de kan använda samma inloggning för alla anläggningarna i kommunen.

Konserter, teater, muséer

För kulturella besöksanläggningar är det ofta värdefullt att integrera hantering av entrébiljetter, shop, café, konferenser, guidade visningar och olika evenemang med verksamhetssystemet. Med Actors system kan kunden boka och planera sitt besök online och få en automatiskt genererad bekräftelse via mail eller sms. Lagerhantering, presentkortshantering och prismärkning är andra funktioner som ofta efterfrågas. Abonnemang, återkommande föreställningar och enskilda arrangemang administreras enkelt i systemet.

Besöksparker

För besöksparker är köer en vanlig utmaning. Ett Actor-system ger välkommen avlastning vid biljettkassor med hjälp av förköp via webben. Kortare köer och snabb inpassering uppskattas alltid av kunderna. Systemet hanterar även evenemang med platsbokning, analys av köpbeteenden, geografisk positionering av var biljettköparna bor samt möjlighet att kommunicera med SMS och mail. Ackreditering, löpande uppföljning av försäljning och andra nyckeltal kan också integreras.

Evenemang, motor-, sport- och multiarenor

Sport- och multiarenor har ofta behov av systemstöd i hela kedjan från säljplanering till analys och uppföljning. Presentation av sponsorpaket, säsongskort och reklamplatser, analys av köpbeteenden, inpassering via mobilen, geografisk positionering och automatiserad kommunikation via SMS och mail är några exempel på funktioner som systemet kan lösa. Bokning av planer, konferens och kontantfri försäljning i butik, barer och serveringar är andra exempel.